Thang điểm mười cho cô nữ sinh biết bú cặc

Là một nữ sinh cá biệt thế nên cô không thể nào mà qua được môn. Những cuộc ăn chơi đã khiến cho cô không thể nào học nổi. Thế nên đến cuối năm học cô đã chẳng thể nào mà tốt nghiệp được nổi. Nếu như mà cô không ra được trường thì bố mẹ sẽ giết cô mất. Hôm ấy cô đã đến nhà ông thầy để mà xin điểm. Nếu như sớm biết ông ta khát tình đến vậy thì cô đã không phải khổ như thế này rồi. Cái việc duy nhất mà cô phải làm để mà có điểm cao đó chính là cho ông ta địt. Cái chuyện này thì quá đỗi là dễ dàng đối với cô rồi. Phải nói là với một người như cô thì cái việc địt nhau còn làm cô yêu thích.