Đến thăm thầy giáo em gái bị địt tung lồn

Cũng lâu rồi kể từ ngày ra trường cô chưa đến thăm thầy giáo của mình. Hôm nay tiện có công việc đi qua nên cô vào để mà chào ông một tiếng. Thế nên mới có cái chuyện tình dục của hai người. Từ cái ngày mà còn đi học thì ông ta đã làm một người thầy đồi bại rồi. Không ít lần ông ta gạ tình các nữ sinh hồi đồi đó. Trong số đó thì cô cũng không phải là một ngoại lệ. Sau bao nhiêu năm cô tưởng chừng như ông đã thay đổi. Nhưng mà không  người thầy khát tình vẫn như ngày nào. Nhưng mà cô thì đã khác bây giờ sau một khoảng thời gian thì công cũng khát tình không kém. Câu chuyện tình dục với ông thầy giáo già làm cô khá thích.